Zombie

Nekromanti

OKRON (») | 3. 2. 2010 | přečteno: 1919× | komentáře: 0
nekromanti.jpgZombie a podobné bytosti podle některých pověr přivolával nekromant (anglicky necromancer) a oživeným mrtvolám zadával příkazy. Stvůry byly jeho sluhy a nemohly se mu protivit, neboť byly plně v jeho moci a on byl jejich vládcem. Podle některých bylo možné nemrtvé zabít jedině useknutím hlavy anebo jakýmkoli způsobem je ničit nebo poškozovat. Některé zdroje tvrdí, že je bylo možné zabít stejně jako normálního člověka, ale že zombie byly mnohem odolnější a bylo proto třeba mnohem většího úsilí k jejich zabití. Kdysi se tvrdilo, že nejúčinnějším způsobem, jak se zbavit nemrtvého je zabít nekr... číst dál

Zombie

OKRON (») | 3. 2. 2010 | přečteno: 897× | komentáře: 0
images_10.jpgZombie (v češtině původně kodifikováno jako neutrum s výslovností [zombi],[1] používá se ale i jako maskulinum a femininum, přičemž nejčastější je femininum[2] a převažuje výslovnost [zombí], někdy [zombije]; jinak oživlá mrtvola, viz též nemrtvý) - bytost oblíbená především v hororech, částečně odpovídající fextům české lidové slovesnosti. Slovo zombie pochází patrně z afrického zumbi (fetiš v jazyce kikongo) nebo z nzambi (bůh v jazycekimbundu, jiný výklad: přes luisiansko- nebo haitsko-kreolského zonbi z bantuštiny, podobné s kimbundskýmnzúmbe duch[3]) a do češtiny bylo přejato z angličtiny; je možné narazit i na méně častou podobu zombi. Tento termín rozšířil William Seabrook na konci 20. let 20. století ve své knize The Magic Island. číst dál

Zombie v náboženství voodoo

OKRON (») | 3. 2. 2010 | přečteno: 1461× | komentáře: 0
level-6.jpgPodle vyjádření vyznavačů voodoo (hlavně z Haiti a z jihu USA) kněží: hougan, mambo nebo bokor mohou zabít člověka a několik dní po jeho pohřbu jej znovu navrátit k životu. Ve skutečnosti to však není živý člověk, ale jen jeho tělo, obývané jedním z duchů smrti Guédé. Taková živá mrtvola, bez vlastní vůle, (na Haiti také nazývaná cadavre - mrtvola) je používána k různým pracím na poli a v hospodářství. Jestliže zombie požije sůl nebo něco slaného, uvědomí si, že vlastně nežije a vrací se na hřbitov, kde se zahrabe zpátky do svého hrobu. Víra v zombie je na Haiti všeobecně rozšířená. Aby se z mrtvého nestala zombie, probodává se kůlem nebo se jim usekávají ruce a nohy. Rodina pak po pohřbu několik dní hlídá hrob. číst dál